Fanny van Emants, geannoteerd

In dit “projectlaboratorium” werken we samen met studenten die deelnemen aan de cursus Methoden & Technieken (jaar 1, 2014-2015, periode 6) aan een geannoteerde digitale uitgave van de novelle “Fanny” van Marcellus Emants. Alleen zij genieten toegang.